HERBARIUM
Bakkefiol
 
Familie: Fiolfamilien
 
Latinsk Navn: Viola collina

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Svartskog i Oppegård kommune, og i Ringerike kommune.

Dato:
22 april 2017
26 april 2008