HERBARIUM
Bakke x Lodnefiol
 
 
Familie: Fiolfamilien
 
Latinsk Navn: Viola collina x hirta

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Tøyenåsen i Oslo kommune.

Dato: 25 april 2010