HERBARIUM
Åkertistel
 
Familie: Korgplantefamilien
 
Latinsk Navn: Cirsium arvense

Diverse opplysninger:

Dette bildet er tatt ved Kalnes i Sarpsborg kommune, og på Solgården i Moss kommune.

Dato:
29 september 2012
9 august 2005