HERBARIUM
Åkersnelle
 
Familie: Snelle
 
Latinsk Navn: Equisetum arvense

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Begby i Fredrikstad kommune.

Det siste bildet er tatt på 1200 meters høyde ved Sissihøa i Oppdal

Dato:
5 mai 2006
21 juli 2006