HERBARIUM
Åkerdylle
 
Familie: Korgplantefamilien
 
Latinsk Navn: Sonchus arvensis

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Solli Bruk i Sarpsborg kommune.

Dato:
23 september 2009
11 juli 2004