HERBARIUM
Ask
Les mer om ask i Den virtuelle floraen Les mer om ask i Urtekildens planteleksikon
 
 
Familie: Oljetrefamilien
 
Latinsk Navn: Fraxinus excelsior

Diverse opplysninger:

Det første bildet er tatt i Berkåk kommune.
Det andre bildet er tatt ved Røds Bruk i Fredrikstad.
Det tredje bilde er tatt i Sarpsborg kommune i Ullerøy.
Det fjerde er tatt i Hønefoss Åsbygda.
Det femte er tatt på Spjær i Hvaler kommune.
Det sjette er tatt i Bjørnevågen i Fredrikstad kommune.

Dato:
19 juli 2008
2 mai 2008
6 mai 2006
13 mai 2006
18 mai 2008
23 mars 2009