EditRegion6
HERBARIUM
Amerikamjølke
 
Familie: Mjølkefamilien
 
Latinsk Navn: Epilobium watsonii

Diverse opplysninger:

De 2 første bildene er tatt ved Fale i Sunndal kommune.
De 2 siste ble funnet på Slåttemyra i Nittedal kommune.

Dato:
5 juli 2007
8 juli 2006