HERBARIUM
Alsikekløver
 
Familie: Erteblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Trifolium hybridum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Sarpsborg kommune.

Dato:
24 juni 2012
12 august 2005