HERBARIUM
Alantrot
 
Familie: Korgplantefamilien
 
Latinsk Navn: Inula helenium

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt i Hvaler kommune, i Sarpsborg kommune og i Tingvoll kommune.

Dato:
25 juli 2020
25 juli 2014
5 august 2006