HERBARIUM
Agnorstarr
Les mer om agnorstarr i Den virtuelle floraen  
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex microglochin

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt innerst i Ålmdalen ved Hånåbekksetra.

Dato:
18 juli 2020
21 juli 2008