HERBARIUM
Afrikamelde

 
Familie: Meldefamilien
 
Latinsk Navn: Chenopodium schraderianum

Diverse opplysninger:

Denne ble funnet ved Kalnes i Sarpsborg kommune høsten 2005.
Planten ble gjennfunnet i 2006, men ikke i 2007.

Bildene er tatt
18 august 2005