Egil's SOPPER
Vorterøyksopp
 
Gruppe: Røyksopp
 
Latinsk Navn: Lycoperdon perlatum

Diverse opplysninger:

Denne ble fotografet ved Sølvstufoss i Sarpsborg Kommune.

Dato: 4 september 2005