Egil's SOPPER
Svovelsopp
 
Gruppe: Andre Skivesopper
 
Latinsk Navn: Hypholoma fasciculare

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt ved Kalnes Jordbruksskole i Sarpsborg kommune.

Dato: 6 oktober 2007