Egil's SOPPER
Rognsot
 
Gruppe: Sotsopper
 
Latinsk Navn: Coccosporium aucupariae

Diverse opplysninger:

Disse ble funnet på Fagerhaug i Oppdal kommune.

Dato: 6 april 2009