Egil's SOPPER
Furustokkjuke
 
Gruppe: Kjuker
 
Latinsk Navn: Phellinus pini

Diverse opplysninger:

Disse ble funnet ved Askedalen i Torsnes i Fredrikstad kommune.

Dato: 17 januar 2009