Egil's SOPPER
Drueblå kremle
 
Gruppe: Kremler
 
Latinsk Navn: Russula azurea

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Harehjellen ved Svarttjern.

Dato. 2 september 2010