Egil's SOPPER
Blekrød grynhatt
 
Gruppe: Andre skivesopper
 
Latinsk Navn: Cystoderma carcharias

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Fagerhaug i Oppdal kommune.

Dato: 27 september 2009