Egil's SOPPER
Bladgelesopp
 
Gruppe: Gelesopper
 
Latinsk Navn: Tremella foliacea

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt i skogen ved Kalnes ned mot Vestvannet. De vokste på en gammel osp, og de er tatt på brannfeltet i Råde kommune.

Dato:
10 september 2009
5 april 2008