Egil's SOPPER
Blåbrun gelemusling
 
Gruppe: Andre skivesopper
 
Latinsk Navn: Hohenbuehelia atrocoerulea

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på krigskirkegården i Fredrikstad kommune.

Dato: 4 august 2009