Egil's SOPPER
Bålskjellsopp
 
Gruppe: Andre skivesopper
 
Latinsk Navn: Pholiota highlandensis

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på brannfeltet i Råde kommune.

Dato:
13 mai 2009
10 september 2009