Barksopper

Barksopper

Home

Norsk navn   Bilde     Link
Blek nettsopp
Byssomerulius corium
  .        
Kløyvporesopp
Schizopora paradoxa
         
Rosettsopp
Phlebia radiata
         
Skorpelærsopp
Stereum rugosum
         
Sølvglanssopp
Chondrostereum purpureum
         
Tobakkbroddsopp
Hymenochaete tabacina
         
Viftelærsopp
Flammulina velutipes