HERBARIUM
Weichseltre
 
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Prunus mahaleb

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Kampen i Oslo kommune.

Dato. 25 mai 2011