HERBARIUM
Virginiahegg
 
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Prunus virginiana

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Oslo, og bestemt av Tore Berg.

Dato: 25 mai 2011