HERBARIUM
Vingetobakk
 
 
Familie: Søtvierfamilien
 
Latinsk Navn: Nicotiana alata

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Øra i Fredrikstad kommune.

Dato:
21 oktober 2009