HERBARIUM
Vill-løk
 
Familie: Løkfamilien
 
Latinsk Navn: Allium oleraceum

Diverse opplysninger:

Det første bildet er tatt på Jeløya i Moss kommune.
De 2 andre er tatt på Lønset i Oppdal kommune.

Dato:
3 august 2007
5 juli 2007