HERBARIUM
Villeple
 
Familie: Rose
 
Latinsk Navn: Malus sylvestris

Diverse opplysninger:

De tre første bildene er tatt på Jeløya ved Nes.
Det siste er tatt helt nord på Jeløya. Moss kommune.

Dato:
22 mai 2007
10 mai 2007