HERBARIUM
Villeple
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Malus sylvestris

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Jeløya ved Nes, helt nord på Jeløya. Moss kommune og på Søndre Sandøy.

Dato:
21 mai 2016
22 mai 2007
10 mai 2007