HERBARIUM
Vassreverumpe
 
Familie: Grasfamilien
 
Latinsk Navn: Alopecurus aequalis

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Hamar kommune og i Sarpsborg kommune.

Dato:
19 august 2010
1 juli 2007
22 august 2007