HERBARIUM
Vårvikke
 
 
Familie: Erte
 
Latinsk Navn: Vicia lathyroides

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Akerøya i Hvaler kommune, og på Kirkøya i Hvaler kommune.

Dato:
28 mai 2008
21 mai 2007