HERBARIUM
Vårpryd
 
 
Familie: Liljefamilien
 
Latinsk Navn: Puschkinia scilloides

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Alby i Moss kommune.

Dato: 30 mars 2016