HERBARIUM
Tyrihjelm
 
Familie: Soleiefamilien
 
Latinsk Navn: Aconitum septentrionale

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Fagerhaug i Oppdal kommune, og i Rennebu kommune.

Dato:
22 juli 2012
23 juli 2009
22 juli 2005