HERBARIUM
Tveskjeggveronika
 
Familie: Maskeblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Veronica chamaedrys

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Kalnes i Sarpsborg kommune, og ved Vognill i Oppdal kommune.

Dato:
16 mai 2014
7 juli 2012
1 juni 2005
27 mai 2005