HERBARIUM
Tvebustarr
 
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex dioica

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Slåttemyra i Nittedal kommune, ved Håby på Asmaløy i Hvaler kommune og på Randholmen i Fredrikstad kommune.

Dato:
7 mai 2011
7 juni 2008
25 juni 2006