HERBARIUM
Tusenblad
 
Familie: Tusenbladfamilien
 
Latinsk Navn: Myriophyllum alterniflorum

Diverse opplysninger:

Dette bildet er tatt i Vestvannet i Sarpsborg kommune.

Dato: 6 september 2007