HERBARIUM
Tunrapp
 
Familie: Gras
 
Latinsk Navn: Poa annua

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Kurland i Sarpsborg kommune.

Dato: 9 juni 2007