HERBARIUM
Tunbendel
 
Familie: Nellikfamilien
 
Latinsk Navn: Spergularia rubra

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Kurland i Sarpsborg kommune og på Sauholmen i Uygårdskilen i Hvaler kommune.

Dato:
23 juni 2012
25 juni 2005
3 juni 2007