HERBARIUM
Tunarve
 
Familie: Nellikfamilien
 
Latinsk Navn: Sagina procumbens

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Fagerhaug i Oppdal kommune, og på Revlingen i Rygge kommune.

Dato:
16 juni 2011
18 juli 2009