HERBARIUM
Tuemure
 
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Potentilla pulchella

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt ved Flyplassen og på Diabasodden på Svalbard.

Dato:
15 juli 2013
17 juli 2013