HERBARIUM
Trollnype
 
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Rosa pimpinellifolia

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Bømlo kommune.

Dato: 13 juli 2015