HERBARIUM
Trollhegg
 
Familie: Trollheggfamilien
 
Latinsk Navn: Frangula alnus

Diverse opplysninger:

Det første bildet er tatt på Jeløya i Moss kommune.
De 2 siste bildene ble tatt på Viker i Hvaler kommune.

Dato:
27 juni 2007
27 mai 2006