HERBARIUM
Trillingsiv
 
Familie: Sivfamilien
 
Latinsk Navn: Juncus triglumis

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Ålmdalen i Oppdal kommune.

Dato:
14 juli 2007
10 juli 2006