HERBARIUM
Trefingerurt
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Sibbaldia procumbens

Diverse opplysninger:

Dette bildet er tatt i Vinstradalen og ved Brattfonnhøa i Oppdal kommune.

Dato:
15 august 2020
3 august 2014
15 juli 2003