HERBARIUM
Trefingersildre
 
Familie: Sildrefamilien
 
Latinsk Navn: Saxifraga tridactylites

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Jeløya i Moss kommune, på Viker i Hvaler kommune på Tisler i Hvaler kommune og på Brattestø i Hvaler kommune.

Dato:
28 april 2012
29 april 2009
5 juni 2007
29 mai 2006