HERBARIUM
Trefelt evjeblom
 
 
Familie: Evjeblomfamilien
 
Latinsk Navn: Elatine triandra

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Skinnfellrød i Sarpsborg kommune.

Dato: 18 oktober 2013