HERBARIUM
Tranebær
 
Familie: Lyngfamilien
 
Latinsk Navn: Vaccinium oxycoccos ssp. oxycoccos

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Kjerringåsen i Sarpsborg kommune, på Averøya i Kristiansund kommune og i Vestfjella i Halden kommune.

Dato:

30 mai 2014
4 juli 2012
17 juni 2003
2 november 2003