HERBARIUM
Trådstarr
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex lasiocarpa

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Slåttemyra i Nittedal kommune, ved Bøensetra i Aremark kommune og i Rennebu kommune.

Dato:
22 juli 2012
25 juni 2006
27 mai 2007