HERBARIUM
Trådsiv
 
Familie: Siv
 
Latinsk Navn: Juncus filiformis

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Fagerhaug i Oppdal kommune.

Dato: 15 juli 2006