HERBARIUM
Trådbregne
Les mer om trådbregne i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Vassbregnefamilien
 
Latinsk Navn: Pilularia globulifera

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Aremark kommune.

Dato 20 august 2009