HERBARIUM
Toppstarr
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex paniculata

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Guttormsvauen i Hvaler kommune.

Dato: 27 juni 2007