HERBARIUM
Toppamarant
Les mer om toppamarant i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Amarantfamilien
 
Latinsk Navn: Amaranthus hybridus

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Ødegård gjennvinning i Fredrikstad kommune.

Dato: 21 september 2008