HERBARIUM
Tomtegras
 
 
Familie: Slireknefamilien
 
Latinsk Navn: Polygonum aviculare ssp. microspermum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Øra i Fredrikstad kommune og i Moss kommune.

Dato:
25 august 2012
22 september 2009